Monday, November 14, 2011

senapang perang

angkat senapang
mula berperang
ayuh.

No comments: